Risico's

Via het Symbid platform zijn voor investeerders twee financieringsvormen beschikbaar. Een investeerder kan geld verstrekken door middel van een converteerbare lening of door een investering in eigen vermogen. Hieronder kun je informatie vinden per financieringsvorm over de betalingsachterstand en faillisementen en tevens de risico's die aan deze financieringsvormen verbonden zijn.  

Symbid zet zich in voor een transparante crowdfunding markt. Daarom hebben we met branchevereniging Nederland Crowdfunding uniforme afspraken gemaakt over het transparant weergeven van de status van financieringen via ons platform. Hieronder vindt u daarvan het resultaat. Maar let op: de crowdfunding markt is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Rapportage over faillisementen van bedrijven gefinancierd met aandelen

Symbid heeft op 6 december 2011 de eerste succesvolle financiering gerealiseerd. Per 31 maart 2017 kunnen wij de volgende informatie mededelen voor wat betreft faillisementen van de via Symbid met aandelen gefinancierde bedrijven:

 

Totaal bedrag gefinancierd met aandelen: €14.474.980
Totaal aantal bedrijven gefinancierd met aandelen: 120
Totaal aantal bedrijven failliet: 12
Percentage bedrijven failliet over totaal: 10,00%
Cumulatief bedrag failliet in euro's €1.590.320
Percentage bedrag failliet over totaal gefinancierd 10,99%
Totaal aantal bedrijven in surseance van betaling: 0
Percentage bedrijven in surseance van betaling over totaal gefinancierd: 0%


Rapportage over bedrijven gefinancierd met converteerbare leningen

Per 31 maart 2017 hebben wij 5 bedrijven gefinancierd met converteerbare leningen voor een totaalbedrag van €981.680. 

 

Rapportage over bedrijven gefinancierd met leningen

Per 31 maart 2017 hebben wij één uitstaande lening van €75.000 met een startdatum van juli 2015. Op dit moment zijn er geen betalingsachterstanden op deze lening.

 

Risico's bij investeren in aandelen

Verlies van kapitaal investering eigen vermogen

De meeste startups falen, en als je investeert in het eigen vermogen van een bedrijf op het platform is het waarschijnlijker dat je al je geïnvesteerde kapitaal verliest dan dat je je geld terug verdient of zelfs winst maakt. Het is daarom verstandig niet meer te investeren op het platform dan dat je je kunt permitteren te verliezen zonder je levensstandaard te moeten verlagen. Wij ontraden je dan ook sterk om met geleend geld te crowdfunden.

 

Illiquiditeit van investering in eigen vermogen

Elke investering in eigen vermogen die je doet op het platform kun je als zeer illiquide beschouwen. Er is geen markt voor het verkopen van de aandelen van een privaat bedrijf. Dit betekent dat het onwaarschijnlijk is dat je de aandelen van het bedrijf kunt verkopen totdat het bedrijf de aandelen op een publieke markt gaat verkopen of het gehele bedrijf wordt overgenomen. Zelfs voor een succesvol bedrijf is het echter onwaarschijnlijk dat een beursgang of volledige verkoop plaats zal vinden binnen een paar jaar nadat jij hebt geïnvesteerd in het bedrijf.

 

Zeldzaamheid van dividenden

Startups betalen zelden dividend uit. Dit betekent dat als jij investeert in het eigen vermogen van een bedrijf op het platform, dat het ondanks eventueel succes onwaarschijnlijk zal zijn dat je geld terug verdient via dividend of andere winstuitkeringen. Eventuele winst zal gemaakt moeten worden via verkoop van de aandelen van het bedrijf. Zelfs voor een succesvol bedrijf is het onwaarschijnlijk dat dit plaats zal vinden binnen een paar jaar nadat jij hebt geïnvesteerd in het bedrijf.

 

Verwatering

Bij elke investering in eigen vermogen die via het platform verkregen wordt, kan verwatering optreden. Dit betekent dat als het bedrijf additioneel kapitaal ophaalt in een latere fase, het opnieuw aandelen van het bedrijf uitgeeft aan nieuwe investeerders. Op deze manier vermindert het percentage aandelen wat jij hebt in het bedrijf. Deze nieuwe aandelen zouden ook een zeker preferent dividendrecht, resultaten uit verkopen of andere rechten kunnen bevatten die in jouw nadeel werken. Je investering kan ook verwateren door het uitgeven van aandelenopties aan de medewerkers, de leveranciers of andere partijen verbonden aan het bedrijf.

 

Risico's bij investeren door middel van converteerbare lening

Verlies van kapitaal bij lening

Leningen aan MKB-bedrijven zijn risicovol. Er is een reëel risico dat je het geïnvesteerde geld niet meer terug krijgt. Het is daarom verstandig niet meer te investeren op het platform dan dat je je kunt permitteren te verliezen zonder je levensstandaard te moeten verlagen. Wij ontraden je dan ook sterk om met geleend geld te crowdfunden.

 

Diversificatie

Investeren in startups en MKB-bedrijven zou eigenlijk enkel gedaan moeten worden als onderdeel van een gediversifieerde portfolio. Dit betekent dat je relatief kleine bedragen zou moeten investeren in meerdere bedrijven, in tegenstelling tot een groot bedrag in één bedrijf. Het betekent ook dat je een relatief klein van je te investeren vermogen moet alloceren aan startups en MKB-bedrijven en een meerderheid van je vermogen in veiliger en meer liquide beleggingsproducten.