Idea-equity-label
Aandelen
Equity
Billboard_symbid-crowdfunding-arrow-listing Play
Medium_thumb_adrian_jukebox_copy
Adrian - team 6
Adrian - Den Haag, NL

ARROW.TV online television

Streaming video muziekplatform voor 'Underserved' doelgroepen breidt uit! Meer 'curated' muziekgenres en interactiviteit 'lean-back' op elk device en platform.

$69.935 gefinancierd
100%
$69.865
Minimum doelbedrag
€200.000 3%
Maximum doelbedrag Aandelen
Small_thumb_adrian_jukebox_copy ARROW.TV online television
INNER CIRCLE
Product

Streaming video muziekplatform voor 'Underserved' doelgroepen breidt uit! Meer 'curated' muziekgenres en interactiviteit 'lean-back' op elk device en platform.

Algemene informatie uitgifte

Potentiele investeerders moeten deze samenvatting lezen als een introductie voor het informatiememorandum. Elke beslissing om te investeren moet gebaseerd zijn op het bestuderen van het gehele investering memorandum, inclusief de bijlages.

 • Uitgevende instelling: Blended Digital Media BV
 • Website uitgevende instelling: www.arrow.tv
 • Soort uitgifte: Aandelen
 • Datum uitgifte: 13 april 2018
 • Omvang uitgifte: €60.000
 • Minimale nominale waarde participatie: €20
 • Uitgifte koers: €20
 • Doel Uitgifte: uitbreiding product features en content, groei, technische doorontwikkeling, sales-en marketing, key personel
 • Risicoprofiel: Zeer Hoog (klik hier voor uitleg over Symbid risico profielen)
 • Kosten Symbid Uitgevende partij: Succes fee 7% (Excl. BTW)
 • Kosten Symbid Investeerders: Administratie fee 1% (Excl. BTW)
 • Doelgroep uitgifte: Retail investeerders
 • Verwacht rendement: Niet vooraf bepaald, afhankelijk van financiële resultaten van uitgevende instelling

Meer informatie over het verwachte rendement kan je vinden onder ‘rendement’ onder ‘financiën’.
De certificaten worden aangeboden door Symbid Coöperatie UA. De aanbieder is niet de uitgevende instelling.
De uitgevende instelling van de aandelen is Blended Digital Media B.V.

website ARROW.TV http://www.arrow.tv


Business propositie ARROW.TV

Online televisie platformen zoals Netflix zijn in korte tijd ingeburgerd en onderdeel van het dagelijks leven geworden. Deze nieuwe manier van 'televisie kijken' ontwikkelt zich in hoog tempo. Blended Digital Media BV speelt hierop in en heeft technologie ontwikkeld die voor meerdere toepassingen en doelgroepen kan worden gebruikt. Het ARROW.TV muziekplatform is de eerste toepassing in de snel groeiende streaming video markt (O.T.T.).

ARROW.TV is een 'curated' muziek-platform gericht op muziekliefhebbers die minder goed bediend worden door de reguliere media. Deze 'underserved' doelgroepen kunnen met ARROW.TV hun favoriete en unieke muziek-videos, interviews, live registraties, etc. ontvangen op alle devices en alle platforms, dus desktop- mobile en Smart-tv.

Na de start van het bedrijf begin 2016, is als eerste ARROW.TV ontwikkeld. Met ARROW.TV is een uitgebreide 'Proof of Concept' fase doorlopen waarin de technologie, marketing, het gebruik en content zijn getest en het business model is geoptimaliseerd..ARROW.TV is nu live met drie kanalen, Rock, Metal en Hitz elk met een eigen 'look and feel'. Spoedig worden meer muziek-genres zoals Blues, Country, Americana, Electronica, etc., toegevoegd.
ARROW.TV - MOTIONS

Tijdens de (door)ontwikkeling van het ARROW.TV platform is gezocht naar een methode om engagement (kijktijd, terugkerend bezoek, etc.) significant te laten stijgen. Hiervoor gebruiken we ons interactief video platform MOTIONS.

MOTIONS zijn in feite interactieve videos die bestaan uit een basis/hoofdvideo verrijkt met z.g. 'Call to Action Points' welke doorschakelen naar andere videos, interviews, ticket-verkoop, merchandising, etc.

MOTIONS zijn een essentieel onderdeel van ARROW.TV m.b.t. engagement en omzet en worden gebruikt en gepromoot binnen de eigen ARROW.TV communicatiekanalen maar ook binnen de kanalen van onze business partners zoals artiesten en platenmaatschappijen.

ARROW.TV en MOTIONS zijn beide onderdeel van de huidige explosie van streaming video content, de sterke toename van de kijktijd naar 'streamed-video' met name ook op mobile devices.

Voor de verdere (door)ontwikkeling van ARROW.TV met meer muziekkanalen (zoals Blues, Country, Americana, Electronica, etc.), interactiviteit, sales-en marketing en key-personel, hierna genoemd de 2e fase, wensen wij externe financiering aan te trekken.

Unique Selling Points

ARROW.TV  - USP's voor de gebruiker

 • Zonder 'search-stress', lekker 'lean back' gemakkelijk favoriete muziek consumeren in vele genres.
 • De muziek is door ARROW.TV uniek 'curated' (dit betekent dat de muziek is gecodeerd met kenmerken en eigenschappen die tot een optimale playlist leiden). De ervaring van de founders met 20 jaar radio productie helpt hier enorm bij.
 • 'Mobile first' technologie.
 • Uitbreiding naar > 8 muziek-genres/kanalen afgestemd op 'underserved' doelgroepen, gepresenteerd in een eigen 'look&feel'.
 • Unieke content en unieke groepering van content en muziek binnen één muziekgenre.
 • Aanwezig en bruikbaar op alle platformen: desktop, mobiel, apps en smart-tv.
 • Geen kwantiteit maar kwaliteit.
 • Zowel gratis als betaaldiensten.
 • Met MOTIONS een unieke interactiviteitsbeleving en muziekinformatie voor de gebruiker.
 • Zowel lineair als on-demand te gebruiken.
ARROW.TV  - USP's zakelijk

 • Eenvoudig (inter)nationaal schaalbaar.
 • Adverteerders wordt full screen video advertentieruimte geboden die 'programmatic', dus volledig automatisch kan worden ingekocht.
 • Licenties voor gebruik van de technologie door derden zijn mogelijk. Blended Digital Media biedt hierbij indien gewenst de full-service technologie, productie, hosting, operations en de digital marketing.
 • MOTIONS vergroting van de 'engagement' (langere kijktijd, terugkerend bezoek, conversie, etc.). Op basis van ons gedane onderzoek: ca. 10x hogere engagement dan bijvoorbeeld impressies/advertenties op Youtube, ca. 3x hogere lead-conversion,
  ca. 40% hogere retention (terugkerend bezoek).
 • Voor artiesten, zalen en ticketverkopers biedt ARROW.TV en MOTIONS unieke integratie- en interactiemogelijkheden met het product en de muziek. 

Verdienmodel

Algemeen

Voor ARROW.TV wordt het 'trechter'-systeem gehanteerd. Gebruikers van de gratis dienst zien advertenties en vormen de doelgroep (de 'Pool' van gebruikers) voor de abonnee-versie en premiumdiensten.

De gebruiker van de abonnee-versie betaalt €4,95 per maand en ontvangt meer muziekkanalen in unieke genres, kan zelf zijn favoriete muziekkanaal samenstellen, heeft meer interactiviteit en ziet geen reclame.

Additioneel wordt de gebruiker ook on-demand unieke content, zoals interviews, live concerten, programma specials en eigen content tegen kleine extra bedragen (€1/ €2) aangeboden.

De gebruikers van deze premiumdiensten worden in basis geworven onder de grote groep gratis gebruikers van ARROW.TV (conversie).

Verdienmodel ARROW.TV

 • Gebruikers kunnen kiezen, Gratis of Betaald.
 • Gratis kijken met commercials, lineair, 3-4 muziekkanalen.
 • Betaald kijken, met maandabonnement van €4,95 dat meer muziekgenres biedt, >8 verschillende muziekkanalen, samenstelling eigen favoriete muziekkanaal, meer interactiviteit en geen reclame.
 • Betaalde content specials tegen een kleine transactionele betaling, 
 • Inkomsten uit licenties voor gebruik van de technologie voor online video platforms inclusief dienstverlening zoals productie, hosting en marketing.
 • Gebruik van MOTIONS t.b.v. muziekindustrie voor promotie van artiest, releases, optredens, ticketverkoop en merchandising. Voor de sales, productie, handling en digital marketing van de interactieve video ontvangen wij een vergoeding. Als bijkomstigheid draagt het bij tot een optimale samenwerkingsrelatie met marktpartijen in de muziekindustrie.

Tot nu toe bereikt

 • ARROW.TV is live in Nederland en begin 2018 in België met 3 kanalen en apps. Uitbreiding met meer genre-kanalen per maart-april 2018.
 • Tijdens de Proof Of Concept fase en het vervolg hierop, zijn er 450.000 gebruikers geweest en ca. 3 miljoen music videos uitgezonden.
 • ARROW.TV Facebook pagina met 11.000 followers.
 • De eerste omzet uit 'programmatic advertising' van €30.000 is gerealiseerd.
 • Distributie contracten voor Smart TV/CTV platforms.
 • Afspraken met Labels/library owners en auteursrechtenorganisaties in Nederland en België.
 • Contract voor de verkoop en invulling van de reclameruimte.
 • Uitgebreide Proof Of Concept fase testresultaten.
 • MOTIONS is live en wordt nu getest voor adverteerders en digital marketing bureaus.

Benodigde investering en gebruik van het geld

De financiering van €60.000 wordt aangewend voor:

 • Uitbreiding met key-personel voor operations en social / online marketing [16%].
 • Verhoging Sales- en Marketing inspanning en partnerships [16%].
 • Realisatie betaal- en on-demand diensten en afrekening er van [15%].
 • Apps for CTV / Smart TV) [9%].
 • Internationale scale-up naar België [21%].
 • Doorontwikkeling CMS en de technische applicatie [16%].
 • Kosten en succes fee voor deze Crowdfunding campagne [7%].

Voor de investeerder

Blended Digital Media BV, Waardering

 • Founders (OXX Media BV): zeer ervaren, hebben de vennootschap eind december 2015 opgericht.
 • Aandeelhouder United EMG, een groot video-facilitair bedrijf: Toegetreden januari 2016, tegen waardering €1 miljoen.
 • Informal Investors en Crowdfunding: Toegetreden zomer 2017 en november 2017, tegen waardering €2 miljoen. Deze waardering is medio 2017 vastgesteld op basis van een rapport van Equidam, een bedrijf gespecialiseerd in waarderingen van online bedrijven.

Bij toetreding nieuwe investeerders op basis van onderhavige Propositie geldt een eenvoudige Toetredingsovereenkomst, gelijk aan de versie van reeds toegetreden informal investors.

Blended Digital Media, Waarde model

Een Tech- en Media bedrijf met de volgende business proposities:

 1. ARROW.TV, een curated music video platform. 
 2. Licenties en ‘white-labeling’ van technologie en diensten voor muziek-en andere branches zijn mogelijk.
 3. Verrijkte interactieve video tool genaamd MOTIONS, voor ARROW.TV zelf en de muziekindustrie.

Verdere waardebepalers:

 • Profielen van de specifieke doelgroep zijn waardevol voor online adverteerders. 
 • Gebruikers database, gebruikers/abonnees, gebruiksdata, big data.
 • Distributienetwerk en platforms.

Marktverwachting en dynamiek:

Online reclame in 2018 tv-bestedingen voorbij

Volgens de Global Entertainment & Media Outlook 2015-2019 van PwC is er een jaarlijkse groei in mobiele internetreclame van gemiddeld 23 procent gedurende de komende vijf jaar. (bron Adformatie)

Online video streaming groeit snel

Het dagelijks consumentengedrag veroorzaakt een enorme groei in de online streaming markt. Gartner Research voorspelt een groei in consument bestedingen van USD 18.7 billion naar USD 30 billion in 2020. 

Waar nu 2/3 van het internetverkeer wordt besteedt aan streaming videos, zal dat volgens Cisco naar 82% groeien in 3 jaar tijd. Sport, Muziek en Games veroorzaken hier de grootste groei. (bron  e27.com / Gartner Research)     link

Blended Digital Media, Inkomstenbronnen

 • ARROW.TV: Omzet uit Reclame, Abonnementen en Transacties (B2C).
 • ARROW.TV: Branded content (B2B); flat-fee + revenue share.
 • Licenties op gebruik van de technologie voor het online interactieve video platform voor muziek, music gerelateerde diensten, andere branches-, regio’s en ‘verticals’ (flat-fee + revenue share).
 • MOTIONS: Productie, distributie, marketing en sales van de verrijkte interactieve video tool (B2B); flat-fee + revenue share + conversie-vergoeding.
 • Big-data.

Blended Digital Media BV verwacht een jaarlijks dividend uit te keren wanneer mogelijk.

Blended Digital Media verwacht tevens gedurende de komende 2-5 jaar te worden geacquireerd door een concurrent of een partij die synergie of uitbreiding van activiteiten zoekt. Een hoge 'multiple' is in het voordeel van alle aandeelhouders.

Kijkend naar de geprognotiseerde Verlies en Winstrekening, wordt in het 4e operationele jaar het operationeel resultaat op €560.000 geprognotiseerd. Bij een multiple van 10, is dan de waarde van het bedrijf gestegen naar €5,6 miljoen. De waarde is op dit moment gesteld op €2 miljoen. Dit betekent een ROI van ca 185%, echter er kunnen geen garanties worden gegeven dat deze verwachtingen worden gerealiseerd.

Incentive – Reward

Uitnodiging voor het ARROW.TV Concert 

Bij ARROW.TV hoort natuurlijk ook een 'live' beleving en community-gevoel.Daarom bieden wij de eerste 250 investeerders boven een investering van €100 een uitnodiging met gratis toegang voor het ARROW.TV concert in 2018 (dat plaatsvindt bij succesvolle campagne).

Jouw zelfgemaakte video-selfie met verzoek voor 'all-time rock favorite' op ARROW.TV!

Alle investeerders, dus vanaf €20, mogen ons een zelfgemaakte video-selfie (van max 20 seconden, en naar goede smaak en manieren gemaakt) sturen waarin zij hun persoonlijke 'all-time rock favorite' aanvragen. Jouw video-selfie plus het verzoeknummer geven wij dan een plaats in onze programmering. Zo kom je zelf ook in beeld op ARROW.TV!

Investeerders boven €5.000 bieden wij een reclamecampagne op ARROW.TV

Investeerders boven €5.000 bieden wij een reclamecampagne op ARROW.TV t.w.v. 25% van het geinvesteerde bedrag. Voor hen die van deze incentive gebruik willen maken, adviseren wij bij de opzet van de reclamecampagne en produceren zonodig de videocommercial. De reclamecampagne dient betrekking te hebben op een zakelijke dienstverlening, product, winkel, etc, en kan derhalve geen persoonlijk- of privé-karakter hebben.

Team en Personele ontwikkeling

Momenteel vormen de founders het general management. Adrian Ossendrijver is CEO. Daaronder bevindt zich een team van specialisten met individuele verantwoordelijkheid voor digital marketing en social communicatie, productie en cliënt services & subscriptions. 

Met een deel van de funding die met deze Crowdfunding actie wordt opgehaald, zal key-personel worden aangetrokken op het gebied van sales- en marketing, social media en development.

Juridische Structuur

De uitgevende instelling is Blended Digital Media BV een besloten vennootschap opgericht 28-12-2015, te Den Haag.

Blended Digital Media BV is gevestigd in Den Haag aan de Regulusweg 5 en kent KvK nummer 64863077. Website www.arrow.tv.. Contactpersoon is Adrian Ossendrijver, adoss@arrowfy.nl.

De uitgevende instelling wordt bestuurd en beheert door de founders middels OXX Media BV, contactpersoon Adrian Ossendrijver, adoss@arrowfy.nl.

De vennootschap kent normale Statuten. 

United BV is medio januari 2016 toegetreden als aandeelhouder. 

Medio 2017 zijn een aantal informal investors toegetreden als onderdeel van een succesvol afgesloten eerste Crowdfunding actie. 

Nieuwe toetreders tekenen een Toetredingsovereenkomst. Deze is gelijk aan de eenvoudige Toetredingsovereenkomst gesloten met eerder toegetreden informal investors en ziet toe op de acceptatie van de huidige Statuten en Aandeelhoudersovereenkomst.

Risicofactoren

Algemene risicofactoren van het investeren in het MKB:

 • Nadelige verandering van wet- en regelgeving door politieke besluiten.
 • Wijziging in de macro-economische omstandigheden.
 • Uitgevende instelling is afhankelijk van het functioneren van de bestuursleden.
 • Concurrentierisico in markten waarin uitgevende instelling actief is.
 • Risico op faillissement of surseance van de uitgevende instelling.
 • Fiscaal risico door wetswijziging, nieuwe regelgeving of politieke besluitvorming.

Bedrijfsspecifieke risico’s

 • Met betrekking tot het gebruik van de interactieve video platforms voor muziek, kunnen wijzigingen in de vergoedingen voor auteursrechten een nadelige invloed hebben op de winstgevendheid of haalbaarheid van de business case. Op dit moment beschikken wij over goede en werkbare afspraken voor Nederland en België. In de praktijk worden bestaande afspraken als blauwdruk gezien door andere landen.
 • Weigering van toegang tot de app-platforms van providers en televisiefabrikanten. Gezien de toegevoegde waarde van ARROW.TV en de contacten die reeds bestaan, wordt dit niet als een groot risico aangemerkt.
 • Aanpassingen aan browsers en functionaliteiten door major leveranciers als Google waardoor de applicatie aangepast moet worden. In de praktijk worden dit soort wijzigingen ruimschoots van te voren aangekondigd waardoor goed kan worden geanticipeerd op eventuele aanpassing van de applicatie.

Algemene risico’s investeren in aandelen:

 • Verlies van kapitaal investering eigen vermogen.
 • Liquiditeit van investering in eigen vermogen.
 • Zeldzaamheid van dividenden bij start-ups.
 • Verwatering bij toekomstige financieringsrondes.

Verkrijg op onze algemene risicopagina verdere uitleg bij de hierboven genoemde risico’s en inzicht in de default rapportage van Symbid alvorens te investeren.

Update_thumb_adriaan_ossendrijver
Adrian Ossendrijver
Founder/CEO

Bijna 30 jaar commercieel en technische ervaring met commercieel radio, televisie en telecommunicatie. 30 jaar ervaring als ondernemer en oprichter van 3 succesvolle start-ups. Eigenaar en aandeelhouder van 2 internationale special interest radiozenders en groot muziekliefhebber.

Update_thumb_josh
Josh
Director Digital Marketing & Social Media

Meer dan 2 jaar ervaring met digital marketing via social networks, email marketing en analyses. Tevens groot muziekliefhebber.

Update_thumb_albertjan
Albert-Jan
Production Manager en Video Editing

Meer dan 15 jaar ervaring met de productie van commerciële radio en televisie, vormgeving, planlist-productie en editing.
Tevens is Albert-Jan groot muziekliefhebber.

Update_thumb_lisa
Lisa
Director Client Services & Subscriptions

Meer dan 15 jaar ervaring met projecten en operations, klantenrelaties en 'trouble-shooting'. Ook groot muziek liefhebber!

Operationele en Business Partners
Operationeel

ARROW.TV heeft een nauwe samenwerking en business relatie met:
United BV - EMG, tevens aandeelhouder en verantwoordelijk voor alle video operations; Rijmraad accountants, voor alle financiële zaken; Spotx voor online advertising en sales; true voor servers en managed hosting.

Het product

Het 'product' van Blended Digital Media bestaat momenteel uit ontwikkelde technologie voor online cq streaming platforms ARROW.TV. De eerste toepassing is het ARROW.TV music video platform gericht op de 'underserved' muziekliefhebber. De interactieve videos MOTIONS gericht op de muziekindustrie maakt hier onderdeel van uit.

De technologie die voor ARROW.TV wordt gebruikt wordt aangeduid als O.T.T. (Over The Top Television).

ARROW.TV is momenteel 'live' met drie kanalen, Rock, Metal en Hitz elk met een eigen 'look and feel'.

Op korte termijn worden daar muziekkanalen aan toegevoegd zoals Blues, Symfo-Prog, Country, Americana, 80's, Urban, 'My ARROW'-channel (zelf samen te stellen kanaal), etc..

Het ARROW.TV 'curated' muziek-platform is gericht op muziekliefhebbers die minder goed bediend worden door de reguliere media. Deze 'underserved' doelgroepen kunnen hun favoriete en unieke muziek-videos, interviews, live registraties, etc. met ARROW.TV ontvangen op alle platforms, dus desktop, mobile, apps en Smart-tv.

Tijdens de (door)ontwikkeling van het ARROW.TV platform is gezocht naar een methode om engagement (kijktijd, terugkerend bezoek, etc.) significant te laten stijgen. Hiervoor gebruiken we het ontwikkelde  interactief video platform MOTIONS.

ARROW.TV is dus een B2C gerichte dienst, omzet komt van de consument.

Met MOTIONS richt ARROW.TV zich op de muziekindustrie (B2B), omzet komt van de muziekindustrie.

MOTIONS zijn interactieve videos die bestaan uit een basis/hoofdvideo die is verrijkt met z.g. 'Call to Action Points' welke doorschakelen naar andere videos, interviews, ticket-verkoop, merchandising, etc.. MOTIONS kunnen worden gebruikt en gepromoot binnen de eigen ARROW.TV communicatiekanalen maar ook binnen de kanalen van derden.


Productie en Mark test

Blended Digital Media beschikt over dagelijkse operations voor professionele managed-hosting, CDN en video-mastering en transcoding. Deze zijn ook goed schaalbaar, waardoor deze inzetbaar zijn voor meerdere kanalen en landen.


Programmatic-advertising

De behoefte bij adverteerders aan full-screen reclamemogelijkheden is enorm. Budgeten verschuiven reguliere analoge televisiereclame naar online 'programmatic'-inkoop waarbij de full-screen reclamemogelijkheden de interesse nog eens vergroten. Aangetoond is dat het z.g. 'inventory', zeg maar de beschikbare reclame ruimte, makkelijk kan worden verkocht tegen goede c.p.m. tarieven. 'Programmatic' reclame inkoop op basis van c.p.m. tarieven verzekert de adverteerder ervan precies te weten wat het daadwerkelijk bereiken van zijn doelgroep kost en is een geheel automatische manier van reclame inkopen/verkopen. ARROW.TV heeft dus geen reclameverkopers in dienst. De online reclamebestedingen zullen in 2018 die van conventionele televisiereclame overstijgen.


Gratis- en betaaldiensten

De gebruiker ervaart een 'no-stress' en 'no-search' omgeving, immers de gebruiker heeft niet altijd zin en tijd om op zoek te gaan naar de door hem gewenste muziek en informatie daarover. Een 'easy' LEAN-BACK gebruikservaring met inbegrip van het verrassingselement is wat ARROW.TV biedt. Voor de gebruikers die meer willen wordt ARROW.TV spoedig uitgebreid met meerdere muziek-genres. Ook kan de gebruiker dan zelf de samenstelling van zijn favoriete muziekkanaal kiezen, kan reclamevrij worden gekeken en komen er on-demand mogelijkheden.

Uniek

Voor de gebruiker

 • Kwaliteit geen kwantiteit, het gaat om de duizenden juiste videos niet om de kwantiteit van miljoenen videos. Allereerst bestaan deze niet (in tegenstelling tot audio), maar de programmering gericht op 'underserved' doelgroepen moet een bepaalde toegankelijkheid bieden en niet te 'freakerig' zijn.
 • ARROW.TV is beschikbaar in een gratis en een betaal-variant. De betaal-versie levert meer genres, meer content, interactiviteit, on-demand en geen reclame.
Zakelijk gezien

 • Eenvoudig schaalbaar, ook internationaal
 • Omzetmodel gebaseerd op gratis-en betaaldiensten alsmede branded-content
 • Ervaren team voor curation, programmering en productie
 • Ervaren team voor digital marketing
 • Kosten efficiënt 'straight forward' ontworpen platform zonder gebruik van een kostbaar 'third party' back-end systeem
 • Blended Digital Media heeft een zeer ervaren 'interactive video experience' technologie ontwikkelpartner aan zich verbonden
 • MOTIONS wordt als interactief video commercial platform B2B aangeboden aan de muziekindustrie zoals platenmaatschappijen, zalen, concertorganisatoren en ticketverkopers. MOTIONS biedt op basis van ons eigen gedane onderzoek:
 • ca. 10x hogere engagement dan bijvoorbeeld reclames op Youtube
 • ca. 3x hogere lead-conversion
 • ca. 40% hogere viewer retention time
 • Grote relevantie omdat de adverteerder ook binnen zijn eigen channels MOTIONS inzet

Verdienmodel

Voor ARROW.TV wordt het 'trechter'-systeem gehanteerd. Gebruikers van de gratis dienst zien advertenties (AVOD) en vormen de doelgroep (de 'Pool' van gebruikers) voor de abonnee-versie en premiumdiensten. De gebruikers van deze premiumdiensten worden dus in feite geworven onder de grote groep gebruikers die ARROW.TV reeds gratis gebruiken, dus kennen

De gebruiker van de abonnee-versie betaalt €4,95 per maand en ontvangt meer muziekkanalen in unieke genres, kan zelf zijn favoriete muziekkanaal samenstellen, heeft meer interactiviteit en ziet geen reclame. Dit wordt SVOD genoemd. Wij rekenen met een conversie van gratis gebruikers naar betalende gebruikers van 5%.

Additioneel wordt de gebruiker ook on-demand unieke content, zoals interviews, live concerten, programma specials en eigen content tegen kleine extra bedragen (€1 /€2) worden aangeboden. Dit noemen we betalen voor transacties (TVOD).

Voor MOTIONS wordt (B2B) een full service product geleverd. Blended Digital Media verzorgt tegen betaling:

 • productie (gebaseerd op de door de adverteerder geleverde content)
 • hosting
 • analyse van gebruikers en gebruiksgedrag
 • digital marketing van MOTIONS (inkoop - verkoop cpm)

De vergoedingen zijn afhankelijk van de omvang van de te leveren diensten.

Binnen ARROW.TV wordt ook gebruik gemaakt van MOTIONS.


Spin-off business

Blended Digital Media biedt de technologie van het Interactieve Video Platform - waarvan ook ARROW.TV gebruik maakt - ook aan derden aan, dit onder licentie. Dit kunnen andere, niet concurrerende, muziekdiensten zijn. Hierdoor ontstaat een additionele B2B business. Blended Digital Media biedt hierbij indien gewenst de full-service technologie, productie, hosting, operations en de digital marketing.

Schaalbaarheid

ARROW.TV is goed schaalbaar. Doordat de muziek zich richt op de 'underserved' doelgroepen en deze doelgroepen in West Europa niet significant verschillen, kunnen met eenvoudige taal-aanpassingen muziekkanalen met dezelfde playlists in diverse landen worden geleverd. Specifieke programma-onderdelen die lokatie, concert en interview gerelateerd zijn, worden in samenwerking met lokale partners gerealiseerd. Adverteerders worden per regio/land toegevoegd in de juiste taal. Alle operations en playout kunnen centraal worden beheert.

Gebruikers worden online in de betreffende regio en taalgebied geworven, ook dit kan centraal plaatsvinden.

Juist omdat ARROW.TV een online dienst is en alle operations ook online plaatsvinden speelt dit organisatorisch enorm in ons voordeel.

Wel dienen per land de auteursrechten te worden geregeld.

Huidige status

ARROW.TV is momenteel 'live' met drie kanalen, Rock, Metal en Hitz. ARROW.TV wordt spoedig uitgebreid met meerdere muziek-genres. Ook kan de gebruiker dan zelf de samenstelling van zijn favoriete muziekkanaal samenstellen, kan reclamevrij worden gekeken en komen er on-demand mogelijkheden.

ARROW.TV wordt in januari 2017 in België gelanceerd en Duitsland staat op de 'roadmap'.

De speciale app voor Smart TV is zeer recent in ontwikkeling genomen en kan naar verwachting in maart/april 2018 worden gelanceerd.

MOTIONS, de interactieve videos, worden momenteel in samenwerking met adverteerders getest.

Blended Digital Media voert momenteel overleg met marktpartijen om de technologie van het Interactieve Video Platform - waarvan ook ARROW.TV ook gebruik maakt - voor derden onder licentie in te zetten. Dit kunnen andere, niet concurrerende, muziekdiensten zijn.

Verdere ontwikkelingen

Proof of Concept

De uitgebreide Proof of Concept fase heeft ons veel informatie en ervaringen opgeleverd, dit op de volgende aandachtsgebieden:

 • Technologie: Application performance, CDN en Transcoding, Content productie, Playlist productie, Advertising insertie
 • Advertentiemodel: SpotX implementatie, Haalbare c.p.m's, Vulling beschikbare reclameruimte
 • Content: Bron en beschikbaarheid, Kwaliteit, Audio & beeld kwaliteit, Productie workflow, Copyrights afspraken
 • Marketing: Kosten en resultaat, Marketing strategie, Facebook advertising, Display advertising, Search advertising
 • Gebruikers: Gedrag en gebruik, Terugkerend bezoek, Sessie duur, Genre en skip-gedrag, Doelgroep-demographics

Doelgroep

ARROW.TV is een B2C product gericht op de 'underserved' muziekliefhebber die naar keuze gemakkelijk en zonder 'search-stress' zijn favoriete muziekgenre wil consumeren en hierbij ook verrast wil worden met bijzondere uitvoeringen, unieke opnames, en nieuwe repertoire. Wil de gebruiker meer, dan kan hij gebruikmaken van de premiumdiensten.

De doelgroep blijkt op basis van onze ervaring te bestaan uit ca 60% mannen en 40% vrouwen die een wat bredere muzikale interesse hebben dan slechts één muziekgenre. De gemiddelde echte muziekliefhebber houdt van meerdere muziekgenres, mede ook afhankelijk van tijdstip, gemoedstoestand en nevenbezigheden.

Tot de doelgroep behoren ook de gebruikers die beschikken over meerdere en verschillende devices. Afhankelijk van plaats, nevenbezigheden en tijdstip kiezen zij het gewenste platform en device.

Marktomvang

De bruto-marktomvang wordt bepaald door de aanwezige devices en aantal specifieke muziekliefhebbers voor een bepaald muziekgenre.

In de leeftijdsgroep 20-65 jaar, beschikt 90% over een device (op zijn minst een PC, laptop of smarthphone) waarmee ARROW.TV kan worden ontvangen. De penetratie smartphones in deze groep is > 90% [bron Telecompaper en NLO].

Hieronder een overzicht van het bezit en gebruik van de verschillende devices

bron: NLO


Interesse in specifieke muziekgenres

Uit ondermeer onderstaande tabel blijkt dat ongeveer 40% van muziekliefhebbers die music streaming gebruiken daadwerkelijk interesse heeft in specifieke muziekgenres waarop ARROW.TV zich wil richten.

[bron: Nielsen Year-end Music Report 2017]


Groei digital streaming

[bron: Nielsen Year-end Music Report 2017]


Conclusie Marktomvang

Concluderend mag worden gesteld dat het 90% bezit van bruikbare devices, de enorme groei van digital streaming en met name videostreaming, en de forse interesse in specifieke muziekgenres, een enorm potentieel biedt voor een muziekvideo dienst als ARROW.TV.

Om enige richting te geven aan dit potentieel in Nederland, geven we op basis van in deze paragraaf gegeven informatie en tabellen, de onderstaande schatting:

Leeftijdsgroep 25-65 jaar, mannen, 4.648.000 - vrouwen, 4.621.000.

 • 90% beschikt over een online streamings-device
 • 50% maakt gebruik van videostreaming
 • 40% heeft interesse in specifieke muziekgenres

Brengt het totaal van de potentiele doelgroep op 1.668.000 personen.


Gratis vs Betaald en gebruik muziekdiensten

M.b.t. de conversie van gratis gebruik naar betaalde features of abonnementen bij muziekdiensten, geeft bovenstaande tabel  een goed beeld. [bron: NLO]


Bij Spotify (weliswaar een audio-muziekdienst) betaalt 48% van de gebruikers. 

Gemiddeld betaalt 18% voor een muziekdienst. Netflix (betaaldienst) bereikt ca 33% van de huishoudens.

Bij Spotify is 48% dus geconverteerd van gratis naar betaalde gebruiker. ARROW.TV rekent in haar businessplan met conversies van 5%.

1/3 van de Nederlandse televisiekijker heeft reeds een abonnement op Netflix en een fors deel op Videoland.

Doelgroepen zijn dus bekend met betalen voor diensten die een duidelijke toegevoegde waarde bieden.

Gebruik en gemiddelde kijktijd in minuten, Nederland april 2016 (ARROW.TV dec 2017)

[bron: Zenith en ARROW.TV]


Wij anticiperen op de spectaculaire groei van de online video-consumptie die de conventionele media wereld flink door elkaar schut. Online videogebruik groeit haast exponentieel. Consumenten verschuiven in rap tempo hun kijktijd van traditionele media en platformen naar online video platformen.

Ook reclamebudgetten voor online stijgen enorm ten nadelen van conventionele media. Dit creëert een grote vraag naar kwalitatieve en unieke videodiensten die een toegevoegde waarde leveren door specifieke doelgroepen en hun demografische samenstelling optimaal te bedienen. Dit zowel door de consument als adverteerders.

Blended Digital Media komt aan deze maatschappelijke verandering goed tegemoet.

Hieronder geven wij nog een aantal afbeeldingen die een indruk geven over hoe de verschuivingen rond video consumptie en het tempo waarin deze zich afspelen. [bron: Ericsson en Ooyala]


Marktontwikkeling en groei (nieuwe gebruikers)

Het beeld is duidelijk (zie bovenstaande afbeeldingen ter illustratie)

 • Smart Phones hebben een enorme en groeiende invloed op de wijze waarop video wordt geconsumeerd. Dit in volume, kijktijd en kijkmoment.
 • De grote toename van de beschikbare video content doet streaming-services enorm toenemen. Met name de jongere generaties en gebruikers op zoek naar specifieke content gebruiken vaak streaming-services.
 • Er is een duidelijke verschuiving gaande van conventioneel (lineair) televisiekijken en kijken naar andere schermen en op andere (uitgestelde) tijdsstippen.
 • Smart TV verwerft een aparte positie. De specifieke apps op Smart TV's worden voornamelijk gebruikt voor de wat langere videos en programma's. Het televisietoestel in de huiskamer wordt dus wel vaker modern gebruikt en online ingezet, maar t.o.v. de smart phone minder voor de korte videos.
 • Naast de specifieke Smart TV en hun apps, spelen ook de devices zoals Chromecast en Apple-tv een rol. Deze streaming-devices maken van elke tv een beeldscherm waarop online diensten gemakkelijk kunnen worden bekeken.
 • De gemiddelde televisiekijker heeft dus een aantal mogelijkheden om online video-diensten (O.T.T.) te bekijken op het tv-toestel in de huiskamer.

- Via de Smart TV apps geleverd door de fabrikanten van de Smart TV's, dus Sony, LG, Samsung, etc.

- Via Chromecast en Apple-tv devices die streamen van laptop of smart phone naar de televisie

- Via de apps van Ziggo en KPN met gebruik van hun set-top boxen

Concurrentie

M.b.t. ARROW.TV als dienst, zijn ons geen diensten bekend die gericht op 'underserved doelgroepen' verschillende muziek genres aanbieden op een manier dat de gebruiker zonder search en stress een kwalitatief product met unieke en verrassende curated content wordt geboden.

 • Youtube

Op Youtube zijn zeker voldoende music videos te vinden maar vergt steeds search, kennis en tijd van de gebruiker en wordt een soort bezigheidstherapie. Playlists zijn er wel maar daarvan is de curation niet optimaal of te generalistisch en missen de 'Arrow-filosofie', zoals curation die impact heeft, en de presentatie in eigen bijpassende 'look and feel'.

ARROW.TV staat daarmee dus duidelijk naast Youtube en vraagt in principe niet allerlei handelingen van de gebruiker en biedt een totaal andere beleving.

Andere muziek videodiensten zijn:

 • Vevo (on-line dienst vergelijkbaar met Youtube, van enkele platenmaatschappijen);
 • XITE: Vooral gericht op kabeldistributie en waarop ook het verdienmodel is gebaseerd. Gericht op Hit-muziek;
 • Vidzone: Initiatief van enkele platenmaatschappijen. Gericht op diverse genres maar algemeen -niet credible-  voor een muziekgenre gepresenteerd. In belangrijke mate gericht op gebruikers van game consoles, met name aktief in Engeland;
 • Delux Music: Aktief in Duitsland. Gericht op diverse algemene genres en hits binnen een bepaald genre. Niet credible- voor een muziekgenre gepresenteerd.

M.b.t. MOTIONS zijn in eenvoudige vorm wel Interactive video ads als 'blokkendoos' op internet beschikbaar, maar al snel krijgt dit een algemeen karakter vergelijkbaar met 'bouw uw eigen website zonder programmeerkennis". En ook hier zijn er nauwelijks partijen die een full-service dienstverlening bieden bestaande uit productie, digital marketing, hosting en technologie.

M.b.t. technologie voor O.T.T. Video Platforms bestaan diverse aanbieders die veelal kostbare 'algemeen toepasbare' back-end oplossingen aanbieden. Vaak is er dan nog een front-end ontwikkeling nodig afgestemd op het daadwerkelijk product of dienst. Vaak blijken de 'algemeen toepasbare' back-end systemen toch niet zo algemeen toepasbaar als gedacht, waardoor aanzienlijke additionele kosten en extra ontwikkeltijd ontstaan.

Het platform dat voor ARROW.TV is ontwikkeld is straight forward en doet wat het voor ARROW.TV moet doen.

Bovendien zijn er nauwelijks partijen met veel muzikale kennis en kennis van de muziekindustrie hebben die een full-service dienstverlening bieden bestaande uit productie, social media, digital marketing, hosting en technologie.

Feedback van klanten

Gedurende de Proof of Concept fase is ARROW.TV uitgebreid getest binnen vijf aandachtsgebieden op ondermeer haalbaarheid en initiele uitgangspunten maar ook is gebruikersgedrag en gebruikerservaringen in beeld gebracht. Zo hebben wij informatie verzameld over gedrag en gebruik, terugkerend bezoek, sessie duur, genre-voorkeur, skips en doelgroep-demographics.

Omdat ARROW.TV een online dienst is, kan veel gedrag van gebruikers worden gemeten. Voorkeuren, cross-interesses, tijdstippen, sessieduur, skipgedrag, etc. etc. zijn inzichtelijk. Daardoor hebben wij gedurende de Proof of Concept fase aanpassingen gedaan en deze getest.

Deze inzichtelijkheid i.c.m. met A-B testing en de elektronisch voorhanden zijnde gebruiksdata heeft ons zonder gebruikers te hoeven interviewen veel informatie opgeleverd.

Natuurlijk hebben de gebruikers ook via Facebook-comments en via email ons feedback gegeven die waardevol is.

[Eén van de conclusies is dat ARROW.TV Hitz duidelijk minder kijkers trekt dan de specifiekere kanalen Arrow.TV Metal en Arrow.TV Rock. Dit komt omdat Hits meer algemeen is, breder verkrijgbaar en niet specifiek genoeg voor de leeftijdsgroep 25-65 jaar en hen die als underserverd doelgroep kunnen worden betiteld. ]

Nieuwe klanten

 • ARROW.TV is live in Nederland met 3 kanalen en apps.
 • Tijdens de Proof Of Concept fase en het vervolg hierop, zijn er 450.000 gebruikers geweest en 2,5 miljoen music videos uitgezonden.
 • ARROW.TV Facebook pagina met 11.000 followers.

Verkoopverhaal

ARROW.TV is een 'curated' muziek-platform gericht op muziekliefhebbers die minder goed bediend worden door de reguliere media. Deze 'underserved' doelgroepen kunnen met ARROW.TV 'lean back' hun favoriete en unieke muziek-videos, interviews, live registraties, etc. ontvangen op alle devices en alle platforms, dus desktop- mobile en Smart-tv.

Adverteerders wordt full screen video advertentieruimte geboden die 'programmatic', dus volledig automatisch, kan worden ingekocht.

ARROW.TV is bijzonder goed schaalbaar en internationaal uit te rollen omdat de specifieke doelgroepen die van Metal, Country, Blues, etc houden per land niet zo sterk verschillen, maar ook kunnen de operations en marketing centraal worden georganiseerd en uitgevoerd.

Online televisie platformen zoals Netflix zijn in korte tijd ingeburgerd en onderdeel van het dagelijks leven geworden. Deze nieuwe manier van 'televisie kijken' ontwikkelt zich in groot tempo.

Netflix, Videoland en Spotify bewijzen dat de consument wil betalen voor content met toegevoegde waarde.

Het toenemend gebruik van meerdere schermen voor video consumptie en de enorme rol die Smart Phones spelen bij de wijze waarop video wordt geconsumeerd. Dit in volume, kijktijd en kijkmoment.

Gedaan tot nu toe

Marketing & sales kanalen

Voor de B2C dienst ARROW.TV promoten wij ARROW.TV online via Facebook, andere social channels en email-marketing. Deze promotie wordt gekoppeld aan een artiest, gebeurtenis, nieuwe release, programma special, door ons gemaakt interview, (win)acties, etc. Daarmee wordt de gebruiker en de potentieel nieuwe gebruiker naar de site van ARROW.TV 'gestuurd'.

Via bevriende grote websites gericht op specifieke muziekliefhebbers zoals Metal en Prog-rock, wordt ARROW.TV gepromoot en als een embedded player aangeboden.

Met algemene televisiekanalen/media wordt op basis van barter-afspraken reclameruimte gerealiseerd waarop ARROW.TV kan worden gepromoot. Met festivals en andere relevante events worden promotionele barter-afspraken gemaakt waardoor ARROW.TV ook op deze lokaties zichtbaar is.

Verder vindt er online digital marketing plaats op sites van derden. Deze (online) marketing moet 'credibile' zijn en bij het merk ARROW.TV passen.

Marketing moet frequent plaatsvinden omdat er vele diensten, bedrijven en producten de aandacht van de consument vragen op het beeldscherm. Ook bij reeds bestaande gebruikers van ARROW.TV moet dit frequent en credible gebeuren. Voor B2B worden media en content-owners benaderd. Tevens worden voor MOTIONS adverteerders, platenmaatschappijen, zalen en ticketverkopers benaderd.

Marketing doel

Het algemene mechanisme bij online marketing is dat de kosten voor het vinden/creëren van leads, de conversie van leads of het bereiken van andere verkoopdoelen, lager moeten zijn dan de directe inkomsten die met geconverteerde leads worden gegenereerd of de commerciële doelstellingen op langere termijn rechtvaardigen.

Het doel is:

 • de gratis gebruikers optimaal van reclameboodschappen te voorzien
 • de gratis gebruikers te converteren naar betaaldiensten
 • de kijktijd zo lang mogelijk te maken
 • terugkerend bezoek te creëren
 • na ca. 6 maanden de verwervingskosten en de toegerekende productiekosten door break-even te brengen

Partnerships

Er zijn bestaande relaties met platenmaatschappijen uit binnen en buitenland. Zij beschikken over content en willen nieuwe releases/content onder de aandacht van de consument brengen. Hier bestaat een wederzijds belang.

Verder zijn er relaties met Zaal- en venue eigenaren, Festival organisatoren en collega media-exploitanten.

Omzet tot nu toe

Blended Digital Media BV is opgericht op 28 december 2015.

De volgende informatie ziet op periode 12 maanden of korter, einde periode is gelijk aan de balansdatum van de informatie en is de meest recent beschikbare informatie.


Balans per einde 2016 en Balans per 31 oktober 2017De Balans per 31 december 2016 is onderdeel van de eerste Jaarrekening van Blended Digital Media BV, opgesteld door Rijnraad accountants.

De Balans per 31 oktober 2017 is voorlopig op basis van recente cijfers.


Toelichting op de Balans

Het Eigen vermogen (Garantie vermogen), bedraagt per eind december 2016 €41.851.

Per balans 31 oktober 2017, bedraagt dit, - €60.683.


Op basis van de balans per 31 oktober 2017 bedraagt het Vreemd vermogen / bedrag aan uitstaande leningen €225.000 en bestaat uit:

 • Lening United BV, €50.000 betreft achtergestelde lening tegen 6%, aflossing bij financiële mogelijkheid daartoe. Rente wordt bij de schuldrest geteld. Er geldt geen aflosverplichting voor een bepaalde datum.
 • Rekening Courant krediet €50.000. Zekerheid: founders zijn hoofdelijk aansprakelijk.
 • Lening Pako Media BV (dienstverlener voor ARROW.TV), €78.000 lening tegen 6%, maandelijkse aflossing bij financiële mogelijkheid daartoe. Rente wordt bij de schuldrest geteld. Er geldt geen aflosverplichting voor een bepaalde datum.
 • Lening Oxx Media (founder) van €47.000 met maandelijkse aflossing bij financiële mogelijkheid daartoe. Rente wordt bij de schuldrest geteld. Er geldt geen aflosverplichting voor een bepaalde datum.

De gerealiseerde omzet ca. €35.000.

De operationele kosten ca. €264.000.

De netto winst bedraagt ca -€299.000.

De verhouding Eigen (garantie) vermogen/Vreemd vermogen is 0/100.


Het werkkapitaal bestaat uit een restantbedrag van de verstrekte leningen, rekening courant, debiteuren en het bedrag dat met de crowdfunding wordt gerealiseerd. Er vanuitgaande dat het doelvermogen van €60.000 met deze crowdfunding campagne wordt behaald, bestaat het werkkapitaal van €85.000 uit:

 • restantbedrag van de verstrekte leningen en rekening courant:€20.000
 • debiteuren: €5.000
 • opbrengst crowdfunding campagne: €60.000

De opbrengst van deze aanbieding is naar verwachting €60.000. Na de uitgifte van de aandelen aan de investeringscoöperatie wordt het eigen vermogen met €60.000 versterkt en wordt de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen 0/100.


Winst en Verliesrekening operationele jaren 2018-2022

Deze is gebaseerd op de uitgangspunten van dit informatiedocument.

Over de voorliggende periode wordt geen Verlies en Winstrekening gepresenteerd omdat dit de Proof of Concept fase en de technische ontwikkelfase betreft. Alle gedurende deze periode opgebouwde verliezen zijn gedragen door de founders en aandeelhouders. De gedurende deze periode gedane en aangetrokken financiering is onderdeel van de Balans. Deze is hierboven per 31 december 2016 en per 31 oktober 2017 (de meest recente cijfers), toegelicht.

In de bijlagen is een meer gedetailleerde Verlies en Winstrekening opgenomen.


Verlies en Winstrekening voor de operationele jaren 2018 - 2021, Nederland en België.

Toelichting op de Verlies en Winstrekening

 • Total Revenues zijn de omzetten die door Blended Digital Media BV worden behaald en bestaan uit de reclame-inkomsten, inkomsten uit abonnementen en transacties, branded content, licenties op technologie en de omzet die met MOTIONS wordt behaald.
 • Total Revenue Costs zijn de kosten die direct samenhangen met de realisatie van de omzet en bestaan uit kosten van verwerving (online marketing), incassokosten en auteursrechten.
 • Operations and Personel zijn de personele kosten, de operationele kosten voor programmering en playout, de (door)ontwikkelkosten, etc..
 • Operational Result is het jaar-resultaat voor belastingen, afschrijvingen en financieringslasten.
 • Gedurende het 1e operationele jaar wordt het 'operational break-even point' bereikt.

M.b.t. MOTIONS is de omzet een optelling van een 'flat-fee' en een mark-up op conversie en gebruik. Bedragen en aantallen zijn conservatief ingeschat.

De business van ARROW.TV kenmerkt zich door maandelijkse kosten en inkomsten. De maandelijkse operationele en ontwikkeling kosten zijn redelijk vast en gerelateerd aan gebruik/verbruik. Marketingkosten staan in relatie tot de inkomsten. Deze kostenstructuur past bij online diensten.

Verwachte omzet

2018: €364.000

2019: €763.000
2020: €966.000

Aannames

M.b.t. ARROW.TV is het aantal gebruikers van de gratis dienst direct gekoppeld aan het budget dat voor online werving beschikbaar is. De vorming van deze groep gratis gebruikers is qua resultaat min of meer marketing neutraal. De 'pool' van gratis gebruikers die zodoende wordt gevormd is de basis voor gebruikers van betaaldiensten. Deze conversie is geschat op 5%. Bedragen en aantallen zij gebaseerd op de resultaten van de uitgebreide Proof of Concept fase die met ARROW.TV is gehouden.

M.b.t. MOTIONS is de omzet een optelling van een 'flat-fee' en een mark-up op conversie en gebruik. Bedragen en aantallen zijn conservatief ingeschat.

M.b.t. het O.T.T. Interactieve Video Platform verwachten wij twee licentie overeenkomsten te kunnen sluiten.

Tot nu toe geinvesteerd

Founders:

 • €275.000 cash
 • €45.000 faciliteiten
 • €710.000 sweat & time

United BV:

 • €50.000 achtergestelde lening (aandelen voor geleverd inmiddels)
 • €112.000 faciliteiten (aandelen voor geleverd)

Positief afgeronde Crowdfunding ronde, inclusief Informal investors voor €150.000 in aandelen

Investeringsbehoefte

De investeringsbehoefte (doelbedrag) die wij met deze crowdfunding campagne willen realiseren is €60.000. Hiermee kan de tweede fase van ARROW.TV worden gerealiseerd en is geprognotiseerd in bovenstaande Verlies en Winstrekening.


Bij de maximale opbrengst van €200.000 kan een versnelde uitrol in Duitsland worden gerealiseerd. Lokaal partnership, vertaling van het product en lokale marktadoptie alsmede auteursrechtelijke afspraken kunnen dan worden gefinancierd. De resultatenrekening voor de komende 4 jaren zou er in dat geval als volgt uit komen te zien:


Naast deze crowdfunding ronde accepteren wij ook deelname door Private Investors en kunnen wij partnerships aangaan op deelactiviteiten van Blended Digital Media en hier eventueel ook zusterorganisaties voor oprichten.

Gebruik van de opgehaalde gelden

De in dit Proposal beschreven Fase 2 en de opbrengst van deze aanbieding moet Blended Digital Media BV voorbij het operationele break-even point brengen. Benodigd doelkapitaal hiervoor is €60.000.


De totale maximale opbrengst van de aanbieding bedraagt €200.000. Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle certificaten van aandelen wordt ingeschreven. De minimale opbrengst is €60.000. De opbrengst van €60.000 wordt gebruikt voor:

 • Uitbreiding met key-personel voor operations en social / online marketing, €18.400 [16%]
 • Verhoging Sales-en Marketing inspanning en partnerships, €9.600 [16%]
 • Realisatie betaal- en on-demand diensten en afrekening er van (SVOD) (TVOD), €9.600 [15%]
 • Apps for CTV / Smart TV), €14.400 [9%]
 • Internationale scale-up naar België, €12.800 [21%]
 • Doorontwikkeling CMS en de technische applicatie, €9.600 [16%]
 • Kosten en succes fee voor deze Crowdfunding campagne, €5.600 [7%]

Deze opbrengst is wel voldoende voor de volgende fase van het bedrijf.

Wanneer de maximale opbrengst van €200.000 wordt behaald worden de gelden gebruikt voor:

 • Uitbreiding met key-personel voor operations en social / online marketing, €30.000 [15%]
 • Verhoging Sales-en Marketing inspanning en partnerships, €30.000 [15%]
 • Realisatie betaal- en on-demand diensten en afrekening er van (SVOD) (TVOD), €30.000 [15%]
 • Apps for CTV / Smart TV), €25.000 [12,5%]
 • Internationale scale-up naar België, €11.000 [5,5%]
 • Internationale scale-up naar Duitsland, €40.000 [20%]
 • Doorontwikkeling CMS en de technische applicatie, €20.000 [10%]
 • Kosten en succes fee voor deze Crowdfunding campagne, €14.000 [7%]

In de bijlage is een investeringsplan opgenomen.

Rendement

Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van dividend. De belegger ontvangt het dividend jaarlijks.

Wij wensen alle aandeelhouders en certificaathouders elk jaar dividend te betalen wanneer mogelijk. De Board of Directors zal hierover beslissen gebaseerd op basis van het jaarlijks resultaat.

Het rendement wordt niet vergoed uit de inleg van (andere) beleggers cq. aandeelhouders en founders.

Er zijn naast de beleggers geen andere personen die inkomsten (anders dan als bedoeld onder ‘kosten’) ontvangen uit hun investering.

Verder anticiperen wij erop dat middels een acquisitie een overname plaatsvindt door een grotere (global) partij of een strategische partij die onze activiteiten wenst te verwerven.


Verklaringen uitgevende instellingen

Corporate Governance Code

Aangezien de Nederlandse corporate governance code slechts van toepassing is op vennootschappen met statutaire zetel in Nederland waarvan aandelen of certificaten van aandelen zijn toegelaten tot de officiële notering van een van overheidswege erkende gereglementeerde markt (effectenbeurs), past de Uitgevende Instelling (niet beursgenoteerd) deze code niet toe.


Potentiële tegenstrijdige belangen

Er is geen sprake van (potentiële) belangenconflicten tussen de plichten jegens de Uitgevende Instelling van de leden van het Bestuur van de Uitgevende Instelling enerzijds en hun eigen belangen en/of andere verplichtingen anderzijds.


Procedures

Er zijn geen overheidsingrepen, rechtszaken of arbitrages, met inbegrip van dergelijke procedures die, naar beste weten van de Uitgevende Instelling hangende zijn of kunnen worden ingeleid, over een periode van ten minste de voorafgaande 12 maanden die een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad op de financiële positie of rentabiliteit van de Uitgevende Instelling of de groep waartoe de Uitgevende Instelling behoort.


Cijfers

De financiële cijfers in dit Informatiememorandum zijn opgesteld door Rijnraad accountants en niet gecontroleerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.


Symbid en het platform 

Enige achtergrond Symbid 

De activiteiten van Symbid bestaan grotendeels uit het aannemen en doorgeven van orders voor retail, vermogende en professionele beleggers. Door middel van haar activiteiten ondersteunt SC de interactie tussen betrokken beleggers en vooruitstrevende startende en groeiende bedrijven in het MKB in Nederland. Het gaat daarbij om de financiering van verschillende soorten projecten die met een betrokken groep investeerders of ambassadeurs positieve impact op de maatschappij realiseren. Ons platform verzorgt online een niet gepersonaliseerde aanbeveling bij een breed publiek door organisaties in staat te stellen om haar project op een transparante en financieel gedegen wijze te profileren en de relatie met haar financiers/beleggers professioneel op te bouwen en te onderhouden. 

Verbonden agentschap

Symbid Coöperatie UA heeft een zoals gedefinieerd in de Wet Financieel Toezicht (Wft) Verbonden Agentschap met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd, Ilfa Tools & Service B.V.; Ilfa is een beleggingsonderneming in de zin van de Wft, heeft hiervoor een vergunning van de AFM ontvangen als bedoeld in artikel 2:96 Wft en staat hiermee onder toezicht van de AFM.
Overige bij de uitgifte betrokken partijen

Structuur 

Bij de uitgifte vervullen de volgende rechtspersonen een belangrijke rol:

 • Blended Digital Media BV (de Uitgevende Instelling);
 • Symbid Crowdfunding, een handelsnaam van Symbid Coöperatie UA., een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan Marconistraat 16, Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52466825;
 • De nog op te richten investeringscoöperatie: Een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid, statutair gevestigd te (nog op te richten) kantoorhoudende aan (nog op te richten) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer (nog op te richten);

De investeringscoöperatie vervult een rol binnen het Symbid Crowdfunding concept voor aandelen crowdfunding. Alle deelnemende investeerders worden gebundeld in één op te richten investeringscoöperatie vormen uit hun midden een bestuur met 3 bestuurders. De investeringscoöperatie geeft overdraagbare certificaten uit aan haar leden in ruil voor een inleg, van welke de coöperatie vervolgens het op het Symbid Crowdfunding platform overeengekomen aandelenpercentage in de onderliggende uitgevende instelling verkrijgt.