Idea-equity-label
Convertible
Investeren via een converteerbare lening geeft u het recht het geïnvesteerde bedrag op een later moment om te zetten naar certificaten van aandelen in dit bedrijf
Billboard_symbid_header_avrge1 Play
Medium_thumb_scom
Mitchell de Mol team 3
Mitchell de Mol Utrecht, NL

Leer beter en leuker in 3D

AVRGE visualiseert lesstof in 3D zodat leerlingen leuker, beter en efficiënter leren. Met de techniek augmented reality komen de lesboeken letterlijk tot leven.

$33.329 gefinancierd
57%
$58.844 8
Benodigd Dagen over
7,00%
Rente
Het concept

Samenvatting uitgifte

 • Uitgevende partij: AVRGE International B.V. 
 • Soort uitgifte: Achtergestelde converteerbare lening 
 • Omvang uitgifte: €50.000
 • Minimale nominale waarde per participatie: €20
 • Doel Uitgifte: Werkkapitaal 
 • Risicoprofiel: Zeer hoog (klik hier voor een toelichting over de Symbid risicoprofielen)
 • Rente: 7% (enkelvoudig)
 • Zekerheidstelling: Nee
 • Aflossing: Na 5 jaar met mogelijkheid tot verlenging van telkens 2 jaar      
 • Vervroegde aflossing mogelijkheid: Ja
 • Boete bij vervroegde aflossing: 10% over af te lossen bedrag
 • Conversie: onder bepaalde voorwaarden conversie naar aandelen in het kapitaal van AVRGE International B.V. 
 • Kosten Symbid: 7% success fee

Samenvatting activiteiten uitgevende partij

Boeken zijn anno 2017 nog steeds de meest gebruikte vorm van educatie. Helaas is niet elke leerling in staat om tekst direct te visualiseren wat een negatief effect heeft op de cijfers en de motivatie. Wij van AVRGE hebben de oplossing: We passen de nieuwste augmented reality technologie toe op bestaande lesboeken en laten lastige onderwerpen in 3D uit de boeken komen. Lesstof wordt daardoor leuker, interactiever en veel motiverender!

Waarom we dit doen

Begrijpend lezen, we hebben het allemaal gehad en gedaan op school. Je kunt je vast herinneren of je hier goed in was of iets minder goed. Feit is dat niet iedereen even goed is in dit onderdeel en helemaal niet anno 2017. Kinderen zitten steeds vaker op hun devices naar filmpjes te kijken en daardoor lezen kinderen steeds minder. Het gevolg hiervan is dat kinderen steeds slechter zijn in begrijpend lezen. Dit heeft effect op hun vermogen om teksten te visualiseren. Leren door te lezen wordt daarom als lastig ervaren en de afbeeldingen bieden niet voldoende houvast om de lesstof te snappen. Slechte resultaten en een ongemotiveerde leerling zijn het resultaat. Dat is jammer, want elke leerling heeft een enorm potentieel. Wij zijn van mening dat elk kind de ultieme mogelijkheid moet krijgen om op zijn eigen motiverende manier te leren. Want elk kind verdient het om zijn eigen talenten te ontdekken en daarvoor moet hij of zij het onderwijs weer leuk gaan vinden.

Unique Selling Points

Met de lancering van project Edumara kunnen we leerlingen met plezier laten leren. Plezier begint bij het beleven van de lesstof. Om die beleving te creëren moet het lesboek dynamisch worden en daarvoor moeten we het papier interactief zien te maken. Ik hoor je al denken, dat is een flinke uitdaging. Wat betreft die uitdaging, dat is inderdaad een flinke, maar wij zijn die uitdaging aangegaan door augmented reality toe te passen op boeken. Het resultaat? Laten we zeggen dat het boek nog nooit zo interactief en dynamisch is geweest. Onze AR oplossing op lesboeken brengt de volgende unieke elementen met zich mee:

 • Beleving; de lesstof wordt gevisualiseerd en sluit aan op de belevingswereld van de leerling.
 • Driedimensionaal; Onderwerpen komen in 3D uit het boek. Leerlingen kunnen daardoor bijvoorbeeld een berg van alle kanten bestuderen.
 • Laagdrempelig; de applicatie wordt gebouwd voor smartphones vanaf de Galaxy S3. Zo zorgen we ervoor dat bijna elke leerling de app kan gebruiken.
 • Ontdekkend leren; Augmented reality zorgt ervoor dat leerlingen zelf op ontdekking gaan. Ze kunnen interacteren met het boek en komen zo meer te weten over het onderwerp.
 • Leren door te doen; Onze oplossing zorgt ervoor dat kinderen iets leren door het daadwerkelijk te doen. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze vorm van leren veel beter reproduceerbaar is.
 • Op grote schaal toepasbaar; boeken van uitgeverijen krijgen een interactieve laag, maar hoeven daarvoor niet aangepast te worden. We kunnen op bijna elke bladzijde AR toepassen.
 • Niet compleet digitaal; Leerlingen blijven interacteren met de echte wereld om de onderwerpen te bekijken. Dit in tegenstelling tot virtual reality, daar zitten ze in hun eigen digitale wereld. Leerlingen moeten zelf om het boek heen bewegen om de andere kant van het onderwerp te zien.
 • Docentvriendelijk; Doordat er weinig technische kennis vereist is voor het gebruik van de app, kan elke docent ermee overweg. 

Verdienmodel

Het verdienmodel loopt via drie kanalen: scholen, ouders en uitgeverijen. Het kind staat bij deze kanalen altijd centraal. We verdienen op licenties (vanaf €9,75 per jaar per leerling) en via op maat gemaakte content.

Tot nu toe bereikt

Het project is in april 2016 van start gegaan met een uitgebreide pilot in scholen en klassen. Deze pilot is uitgevoerd in samenwerking met ThiemeMeulenhoff, één van de grootste educatieve uitgeverijen van Nederland. De uitkomsten waren zeer positief. Na elke test hebben we een enquête gehouden onder leerlingen en zij vonden onder anderen het leren via augmented reality veel leuker dan door te lezen. Ook waren ze meer gemotiveerd om te leren en snapten ze de onderwerpen beter. Uit de enquête die onder docenten is gehouden, kwam ook voort dat zij dit zeker zouden gebruiken in de klas als aanvulling op het huidige lesmateriaal. Nu is de tijd aangebroken om dit project door te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat iedereen de mogelijkheid krijgt om visueel te leren. 

Benodigde investering en gebruik van het geld

Om deze doorontwikkeling uit te voeren, zoeken we een investering van 50.000. Deze investering dient voor research en development. We willen het product verder finetunen en door ontwikkelen zodat het product perfect aansluit op de wensen van de leerlingen en docenten. Dit proces van aansluiten is cruciaal want zonder deze aansluiting, zal de applicatie geen draagvlak krijgen binnen scholen. 


Riscofactoren

Algemene risicofactoren

Algemene risicofactoren van het investeren in het MKB:

 • Nadelige verandering van wet- en regelgeving door politieke besluitenWijziging in de macro-economische omstandigheden
 • Uitgevende instelling is afhankelijk van het functioneren van de bestuursleden
 • Concurrentierisico in markten waarin uitgevende instelling actief is
 • Fiscaal risico door wetswijziging, nieuwe regelgeving of politieke besluitvorming

Bedrijfsspecifieke risico’s

 • Risicoscenario: Overtuiging
Er bestaat een risico dat scholen en onderwijsinstellingen niet overtuigd zijn van de applicatie waardoor ze geen licenties afnemen. Elke nieuwe techniek moet zijn toegevoegde waarde bewijzen voordat er draagvlak ontstaat bij docenten. Die toegevoegde waarde proberen we zoveel mogelijk te bewijzen door veel te testen. Dit doen we in samenwerking met docenten en leerlingen. Daarnaast worden we bij elk onderwerp geassisteerd door docenten uit het werkveld. 
 • Risicoscenario: Concurrenten
Er bestaat een risico dat grote bedrijven zoals Google of Apple zich ook volledig gaan storten op augmented reality en educatie. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de positie van Edumara. Door hun grote werknemersaantallen en vermogen zijn ze in staat om sneller content op de markt te brengen. Het is echter de vraag of het vervolgens aansluit bij de wensen van de docent. 
 • Risicoscenario: Boeken
Er bestaat een risico dat de boeken toch voldoende blijken te zijn voor genoeg instellingen. Dit heeft een verband met het risicoscenario ‘Overtuiging’. De toegevoegde waarde van Edumara moet daarom duidelijk zijn. Daarnaast zien we ook dat sommige onderwijsinstellingen volledig digitaal gaan werken op een laptop of tablet. Om dit risico te tackelen, ontwikkelen we Edumara cross-platform. Dat houdt in dat we de applicatie geschikt maken voor Android, iOS, Chromebooks, webapplicaties, etc. . 
 • Risicoscenario: Kosten
Het uitgavepatroon in het onderwijs staat onder druk. Educatieve uitgeverijen proberen hun methodes allemaal zo goedkoop mogelijk te maken zodat ze op de boekenlijst komen te staan. Elke school heeft een beperkt budget waarmee ze de boekenpakketten per leerling kunnen samenstellen. Wat betreft de pricing hebben we daarom ook veel getest. Een licentieprijs van 9,75 euro per jaar per leerling is goed bevonden door zowel docenten als ouders. 


Productspecifieke risicofactoren


Algemene risico’s investeren in converteerbare leningen:

 • Uitlener stemt ermee in dat zijn vorderingen uit hoofde van deze overeenkomst op Lener een lagere rang inneemt dan alle andere, niet achtergestelde, vorderingen op Lener als bedoeld in artikel 3:277 lid 2 BW.
 • Uitlener verstrekt een achtergestelde converteerbare lening om deze later om te zetten (converteren) naar certificaten van aandelen waarmee uitlener mede-aandeelhouder wordt. Uitlener zet in op de verwachte (exponentiële) waardegroei van het bedrijf en op de verwachte mogelijkheid certificaten later met winst te verkopen. Veelal duurt dit na conversie nog meer dan vijf jaar. Tegenover de kans op een hoog rendement bij exponentiële groei staat echter het risico dat dat de inleg verloren gaat als het niet goed gaat met het bedrijf.

Verkrijg op onze algemene risicopagina verdere uitleg bij de hierboven genoemde risico’s en inzicht in de default rapportage van Symbid alvorens te investeren.

Update_thumb_mdemol
Mitchell de Mol
Algemeen Directeur

CEO van AVRGE, Mitchell de Mol, heeft een passie voor ondernemen en innovatie. Hij komt uit de educatieve sector en heeft jarenlang bij ThiemeMeulenhoff gewerkt waardoor hij de ins-en-outs van de onderwijssector kent. Hij heeft 6 jaar lang een eenmanszaak gehad en is bekend met het ondernemerschap. Bij AVRGE combineert hij alle kennis die hij in der loop der jaren verworven heeft.

Juridische structuur

Besloten Vennootschap

Personele ontwikkeling

Naast Mitchell bestaat het team uit verschillende gespecialiseerde freelancers. Met vervolginvesteringen zullen vaste krachten worden aangetrokken. 

Het product

We leveren twee producten

 1. Een handige mobiele applicatie voor de leerling. 
 2. Een online platform voor de docent. 

Met de applicatie kunnen de leerlingen de bladzijdes van de boeken scannen om het onderwerp vervolgens in 3D te bestuderen. Op een interactieve manier gaan ze aan de slag met de lesstof waardoor deze beter blijft hangen. Ook komt er een vorm van gamification aan te pas, waarbij leerlingen al spelenderwijs vragen moeten beantwoorden over het 3D model. Op deze manier prikkelen we de concentratieboog en zorgen we ervoor dat de lesstof ook direct getoetst wordt op een leuke manier. De antwoorden van deze vragen kunnen de leerlingen vinden met behulp van de informatie in het boek en de augmented reality animatie. Technisch werkt de app op elke tablet en smartphone die een Android of iOS besturingssysteem bevatten

Ook de docent krijgt een belangrijke plaats binnen het ontwikkeltraject. We willen de docent zoveel mogelijk ontlasten en niet opzadelen met lastige nieuwe technologieën. Hiervoor ontwikkelen we een online platform welke de docent kan benaderen. Wordt er bijvoorbeeld een les gegeven over bergen die dag, dan kan de docent direct opzoeken bij welke pagina er een animatie zit. Ook staat er een korte uitleg bij wat de leerling precies leert van deze animatie.

Uniek

Het toepassen van augmented reality op boeken bestaat al. Maar augmented reality toepassen dat didactisch verantwoord is, dat is een ander verhaal. Dit maakt project Edumara uniek in zijn soort. De app moet niet alleen leuk zijn, we vinden het veel belangrijker dat het ook daadwerkelijk iets toevoegt aan het leren. De uitkomsten van de enquêtes zijn daarom ook veelbelovend. Augmented reality heeft een positieve invloed op het leren. Het leren wordt leuker, interactiever en motiveert meer. 

 • Beleving; de lesstof wordt gevisualiseerd en sluit aan op de belevingswereld van de leerling.
 • Driedimensionaal; Onderwerpen komen in 3D uit het boek. Leerlingen kunnen daardoor bijvoorbeeld een berg van alle kanten bestuderen.
 • Laagdrempelig; de applicatie wordt gebouwd voor smartphones vanaf de Galaxy S3. Zo zorgen we ervoor dat bijna elke leerling de app kan gebruiken.
 • Ontdekkend leren; Augmented reality zorgt ervoor dat leerlingen zelf op ontdekking gaan. Ze kunnen interacteren met het boek en komen zo meer te weten over het onderwerp.
 • Leren door te doen; Onze oplossing zorgt ervoor dat kinderen iets leren door het daadwerkelijk te doen. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze vorm van leren veel beter reproduceerbaar is.
 • Op grote schaal toepasbaar; boeken van uitgeverijen krijgen een interactieve laag, maar hoeven daarvoor niet aangepast te worden. We kunnen op bijna elke bladzijde AR toepassen.
 • Niet compleet digitaal; Leerlingen blijven interacteren met de echte wereld om de onderwerpen te bekijken. Dit in tegenstelling tot virtual reality, daar zitten ze in hun eigen digitale wereld. Leerlingen moeten zelf om het boek heen bewegen om de andere kant van het onderwerp te zien.
 • Docentvriendelijk; Doordat er weinig technische kennis vereist is voor het gebruik van de app, kan elke docent ermee overweg. 

Verdienmodel

Het verdienmodel loopt via drie kanalen: scholen, ouders en uitgeverijen. Het kind staat bij deze kanalen altijd centraal. We verdienen op licenties (vanaf 9,75 per jaar, per leerling) en via op maat gemaakte content. 


De focus ligt vooral op kanaal één, de scholen. Bij dit verdienmodel schaft de school het product aan voor één leerjaar. Elke leerling moet de app activeren middels een unieke licentiecode die vervolgens één jaar geldig blijft. De school kan zelf bepalen hoeveel licenties zij af willen nemen. Ze kunnen ervoor kiezen om dit alleen te doen in de onderbouw, of toch voor de hele school. De school kan bij aankoop ervoor kiezen om het totaalbedrag maandelijks te betalen of in één keer voor een heel jaar, dat is wel zo flexibel.


Kanaal twee richt zich op de ouders. Mocht een school besluiten om de app niet te kopen, dan kunnen ouders zelf daarvoor zorgen. Zij krijgen dan een licentiecode voor de applicatie. Deze licentie is ook één jaar geldig. Bij aankoop kunnen ouders ervoor kiezen om het totaalbedrag maandelijks te betalen of in één keer voor een heel jaar.

Kanaal drie is gebaseerd op uitgeverijen. Deze kunnen naast de standaard content die geplaatst wordt op alle boeken, ook speciale content aanvragen. Deze content wordt op maat gemaakt in samenwerking met de uitgeverij en is speciaal voor hun eigen boeken. Op deze manier zouden ze bijvoorbeeld scholen kunnen overtuigen om over te stappen op hun boeken omdat ze meer augmented reality onderwerpen hebben. Deze op maat service vormt een extra inkomstenbron.

Schaalbaarheid

De applicatie is uitermate geschikt om op grote schaal uit te voeren. Ten eerste omdat de interface en bediening van de app in alle gevallen hetzelfde blijft. Er is na uitvoerig testen een generieke user interface opgebouwd die in alle gevallen werkt. Elk onderwerp dat we willen uitbeelden, heeft een tijdlijn waarbij een er een proces plaatsvindt. De leerling heeft zelf invloed op dit proces en bepaalt zelf de afspeelsnelheid. Elk boek van elke uitgever heeft algemene onderwerpen die uitgebeeld kunnen worden middels augmented reality. Dit zorgt ervoor dat 3D modellen hergebruikt kunnen worden op meerdere boeken.


Ten tweede is het ook internationaal schaalbaar. De app kan vertaald worden naar een andere taal waardoor scholen in het buitenland ook gebruik kunnen maken van extra lesstof. Dit heeft relatief weinig tijd nodig om te ontwikkelen en te lanceren. In deze crowdfunding pitch is hier qua omzetpotentie geen rekening mee gehouden.

Huidige status

Sinds de pilot is er veel gedaan aan de applicatie om deze te optimaliseren. Belangrijker nog: we zijn vooral het veld in gegaan om erachter te komen wat leerlingen en docenten precies beweegt. In de vele experimenten die we hebben gedaan, hebben we een zeer specifiek klantprofiel op kunnen bouwen. We zijn met verschillende onderwijsinstellingen een samenwerking gestart en zijn met Thiememeulenhoff in gesprek om het één en ander op te zetten. 

Verdere ontwikkelingen

Naast ThiemeMeulenhoff, worden er ook gesprekken gevoerd met andere educatieve uitgeverijen. Voor hun is het product een toevoeging op het bestaande materiaal en levert het alleen maar voordelen op. Door samen te werken, kunnen we hun product, maar ook ons product verder verbeteren. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met educatieve instellingen zoals scholen. De ontwikkeling met deze scholen start begin september om gereed te zijn voor 2019. Ook werkt AVRGE samen met BW Ventures. Het mentorschap van BW Ventures zorgt voor een duidelijke strategie en een strakke focus. 

Doelgroep

De grootste focus ligt op het voortgezet onderwijs en met name op het VMBO. Uit ons onderzoek is gebleken dat de app hier de meeste toegevoegde waarde levert. 

Marktomvang

In Nederland zitten er ruim 995.725 leerlingen op het voortgezet onderwijs (bron: CBS). Als we ervanuit gaan dat de gemiddelde licentieprijs 9,75 euro per jaar opbrengt, levert dat een marktomvang op van ongeveer 9,7 miljoen euro per jaar. Let erop dat we in de financiën een niche hebben genomen waarbij we de toegevoegde waarde al hebben bewezen. We focussen ons in de eerste instantie op het VMBO dat respectievelijk 630.737 leerlingen bevat. De totale marktpotentie daarvan is ongeveer 6,1 miljoen euro. We nemen hierbij het buitenland niet mee in onze propositie. 

Concurrentie

AVRGE brengt met project Edumara expertise, techniek, didactiek en content samen in één product. Er zijn verschillende aanbieders van augmented reality producten, maar een all-in-one oplossing voor het onderwijs is er niet. Daarnaast komen veel andere aanbieders niet zelf uit de onderwijssector en hebben ze geen duidelijke focus op educatief gebied. Ze spreken de taal niet van de docent of leerling. Ook weten ze niet waar de echte toegevoegde waarde ligt voor leerlingen of docenten. De oplossing die wij bieden is daarom uniek in zijn soort. Alle expertise zit in het team en het grootste gedeelte wordt in-house gedaan. Daarmee willen we zeggen dat weinig onderdelen door een externe partij ontwikkeld moeten worden zoals programmaontwikkeling, 3D-vormgeving, websitebeheer, grafisch beheer etc. . Dit levert een hoge mate van flexibiliteit en snelheid op waardoor we ons hierdoor snel kunnen aanpassen aan de markt.

Omdat we opereren in een compleet nieuwe niche, bestaat er al met al weinig direct concurrentie. We nemen aan dat de hoge ontwikkelkosten van een dergelijke applicatie een grote rol hierin speelt. Ook ontbreekt het vaak aan expertise in het vakgebied AR, dat wereldwijd relatief nieuw is. 

Op het gebied van augmented reality ligt de concurrentie wel op de loer. Bedrijven als Google, Apple en Microsoft zetten vol in op de techniek. Er bestaat dus een reële kans dat zij ook de educatiemarkt zullen betreden. Vooral Google richt zich voornamelijk op educatie. Het is voor ons van belang dat we groot genoeg zijn in Nederland om tegengeluid te kunnen geven tegen zo'n markttoetreding.

Huidige klanten

Onder andere ThiemeMeulenhoff heeft veelvoudig getest met de applicatie. In samenwerking met hen is er een grote pilot gedraaid op verschillende scholen. 

Feedback van klanten

Zowel docenten als leerlingen reageren bijzonder positief op Edumara. In tegenstelling tot vele andere digitale oplossingen, combineren we boeken met een nieuwe vorm van leren. We zijn er niet op uit om de boeken te vervangen, zoals je vaak ziet bij andere aanbieders. We voegen digitale lagen toe aan bestaande leermiddelen. Dit is een geheel nieuwe manier van onderwijsdigitalisatie. Onze aanpak levert vooral draagvlak bij docenten op omdat ze de geliefde boeken niet hoeven te vervangen voor tablets. Hierdoor is er veel steun vanuit de docentenwereld. 

Nieuwe klanten

Momenteel zijn we met verschillende onderwijsinstellingen in gesprek waarbij we een intensieve samenwerking aangaan. Samen ontwikkelen we de 3D modellen zodat ze educatief in te zetten zjin. Daarnaast zorgen zij ook voor een testomgeving waar de applicatie in getest kan worden. Klanten worden gedurende het hele jaar aangesloten beginnend bij Q4 2017. De klanten die we aansluiten, zullen pas omzet genereren in Q1 2019 in verband met de content. Om goede forecasts te kunnen maken wat betreft de doelstellingen spreken we met de klant af hoeveel leerlingen zij wensen aan te sluiten op Edumara.  

Verkoopverhaal

Het verkoopverhaal van Edumara wordt gevormd door ons doel en door ons onderzoek. Met de data die we hebben verzameld, kunnen we een verkoopverhaal vertellen dat aantrekkelijk klinkt voor leerlingen, docenten en uitgeverijen. We weten van elke doelgroep wat ze graag willen zien en kunnen communiceren in hun eigen taal. Onze grootste focus ligt op het VMBO leerjaar 1 t/m 3. Het vakgebied ligt in de eerste ontwikkelfase op aardrijkskunde. Hierna zullen snel andere vakken volgen. 


De belangrijkste boodschap voor leerlingen is dat ze op een totaal andere manier kunnen leren die leuk en visueel is. Ze kunnen met hun smartphone aan de slag en kunnen op een vernieuwende wijze interactief leren. Deze manier van leren sluit compleet aan bij hun eigen belevingswereld.

De belangrijkste boodschap voor docenten is dat ze lastige onderwerpen met behulp van augmented reality kunnen uitleggen. Naast een bordtekening of YouTube filmpje, beschikken docenten nu ook over interactief 3D materiaal. Aan de hand van deze content kunnen ze een les vormen. Uit ons onderzoek blijkt dat docenten weinig tijd hebben om nieuwe lessen te vormen. Daarom worden deze lessen kant-en-klaar aangeleverd. We garanderen dat docenten hier qua voorbereiding maximaal 15 minuten aan kwijt zijn. We zorgen er altijd voor dat de lessen leerzaam, inspirerend en motiverend zijn voor de leerling.

Uiteindelijk hebben leerlingen en docenten een gezamenlijk doel: ervoor zorgen dat de leerling een zo goed mogelijk resultaat behaalt op de meest motiverende manier. 

Gedaan tot nu toe

CEO van het bedrijf, Mitchell de Mol, bezoekt de grootste congressen die innovatieve leeroplossingen bekend willen maken. Daarnaast is het project in tijdschriften, magazines en online onder de aandacht gebracht bij een groot publiek. Daarnaast heeft de NOS meegedraaid tijdens een test in een groep 8 klas. Deze aflevering is hier terug te vinden https://www.npo.nl/zapp-weekjournaal-met-nos-jeugdjournaal/11-06-2017/POW_03353865  (vanaf 9:30). Door middel van workshops komt het project onder de aandacht bij docenten. Leerlingen, docenten en uitgevers kunnen dankzij de uitgewerkte bèta uitgebreid kennis maken met het product. 

Marketing & sales kanalen

Doordat Edumara een bijzonder innovatieve oplossing is voor een groot probleem, heeft het een grote nieuwswaarde voor kranten, websites, blogkanalen etc. Het project is bijvoorbeeld onder de aandacht gebracht bij één van de grootste marketingwebsites van Nederland genaamd Dutch Cowboys (http://www.dutchcowboys.nl/nieuws/augmented-reality-binnenkort-in-schoolboeken). Daarnaast komt het project voor in de Elsevier (http://juistmagazine.nl/nieuwe-technische-revolutie-klas/) en in fysieke vakbladen zoals bijvoorbeeld: Computers op School (http://www.computersopschool.nl/wp-content/uploads/COS3407_AR.pdf).

Daarnaast benutten we de volgende kanalen:

 • Communicatie-inspanning uitgeverijen
 • Nieuwsbrieven
 • Congressen
 • Persoonlijk contact
 • Mond-op-mond reclame

Marketing doel

Onze doelgroepen bekend maken met project Edumara. Hieruit volgen vaak concrete afspraken waarbij we Edumara kunnen demonstreren. Daarnaast blijven we continu spreken op relevante onderwijsinnovatiecongressen. Het is belangrijk om Edumara neer te zetten als innovatief merk op het gebied van educatie. Uiteindelijk hebben we als target om met minimaal 10 scholen samen te werken voor de creatie van content. 

Omzet tot nu toe

Sinds dat Edumara is ontstaan, is er 8000 euro aan omzet behaald door betaalde pilots. 

Verwachte omzet

 De verwachte omzet van Edumara wordt hieronder uitgelegd(low-case scenario): 


2018 - 20.000 euro, deze omzet is relatief laag omdat dit een volledig ontwikkeljaar is waarbij er nog geen licenties verkocht kunnen worden. Er zal eerst content in de licentie moeten staan voordat docenten tot koop overgaan. 

2019 - 182.500 euro, de sales- en contentontwikkelinspanningen van 2018 zullen zich hier uitbetalen. 

2020 - 376.000 euro, we verwachten dat het aantal gebruikers zal groeien. Augmented reality wordt steeds normaler en telefoons worden ook steeds krachtiger. 

2021 - 795.000 euro, de verwachting is dat in 2021 niet alleen het VMBO, maar ook andere niveaus gebruik gaan maken van de applicatie. 

Aannames

In 2018 verwachten we een kleine omzet te draaien. We gebruiken 2018 ook voornamelijk als ontwikkeljaar. We sluiten hier nieuwe klanten aan en ontwikkelen de content die op de boeken tevoorschijn zal komen. Per 2019 beginnen de omzetkanalen geld te genereren. We beginnen bij het VMBO en het speciaal onderwijs. We focussen ons hierbij in het beginsel op het vak Aardrijkskunde.  We verwachten dat hier de meeste tractie omdat de wens naar andere educatieve leermogelijkheden hier het grootst is. Vervolgens breiden we uit naar andere niveau's, leerjaren en vakken.

Tot nu toe geinvesteerd

Er is tot nu toe meer dan 25.000 euro geïnvesteerd door Mitchell de Mol in  AVRGE waarbij er in het afgelopen jaar een volledige focus is geweest op Edumara. Tijdens dit jaar zijn de wensen van docenten en leerlingen geïnventariseerd. De applicatie is volledig uitgeschreven en klaar voor distributie. De content is de laatste stap in het proces. Daarnaast hebben we een PreXLR mentorprogramma voor startups doorlopen van BW Ventures. Dit programma kostte 3 maanden en 15.000 euro.

Investeringsbehoefte

We willen de applicatie doorontwikkelen en zoeken daarvoor een totaal investeringsbedrag van 175.000 euro. Via de crowdfunding zal de eerste initiële 50.000 euro worden opgehaald en er vinden momenteel gesprekken plaats voor de overige 125.000 euro. Deze vervolginvestering is pas nodig in Q2 van 2018. 

Gebruik van de opgehaalde gelden

Deze investering zorgt ervoor dat we verder kunnen met Edumara. Met de gelden die worden opgehaald, kunnen we verder marktonderzoek doen en kunnen we beginnen met ontwikkeling van nieuwe onderwerpen in de applicatie.  De investeringen zijn als volgt te specificeren:

- Er wordt 24.000 euro in productontwikkeling geïnvesteerd
- Er wordt 15.000 euro in het PreXLR programma geïnvesteerd
- Er wordt 3000 euro in huisvesting geïnvesteerd

- Er wordt 5133 euro geïnvesteerd in de algemene operational costs
- Er blijft 2867 euro over voor de overhead kosten  

Rendement

Uw investering is een converteerbare lening met een looptijd van vijf jaar. Wij bieden u 7% rente per jaar op deze lening.

Indien binnen vijf jaar een volgende investeerder een significante investering, van tenminste € 125.000, doet in AVRGE, zal voor u de mogelijkheid bestaan tot conversie van uw lening naar aandelen. U krijgt in dit geval een korting van 20-30% op de dan geldende aandelenprijs.

Zonder een voorgaande conversie bestaat na vijf jaar voor u nog steeds de keuzemogelijheid uw rendement na vijf jaar te verzilveren in aandelen AVRGE. Daarnaast kan AVRGE ervoor kiezen uw lening terug te betalen met rendement of de looptijd van de lening met 2 jaar te verlengen.

Extra voor de investeerder

De investeerder krijgt de volgende producten als dank voor hun investering:

 • Investering tussen 20-100 euro = 1x gratis jaarlicentie
 • Investering tussen 100-250 euro = 2x gratis jaarlicentie 
 • Investering tussen 250-500 euro = 4x gratis jaarlicentie
 • Investering tussen 500-1500 euro = 8x gratis jaarlicentie
 • Investering tussen 1500-2500 euro = 16x gratis jaarlicentie
 • Investeringen >2500 euro = 16x gratis jaarlicentie en gratis augmented reality workshop

De markt voor digitale onderwijsproducten is volgens onderzoek door PWC een groeimarkt. Met een stijging van bijna 100% in 2 jaar biedt de markt kansen. Daarnaast investeer je in het bedrijf AVRGE dat Edumara vanaf de grond opzet. De technologieën waarmee wij werken, hebben zeer veel potentie op de markt. Verwacht wordt dat de augmented reality en virtual reality een marktomvang van 130 miljard dollar zal hebben in het jaar 2020 (onderzoek door Digi-Capital). Met onze ontwikkeling en expertise verwachten we daar een speler in te kunnen zijn. AVRGE verwacht met Edumara in 2019 cashflow positief te zijn. 

Risico's

Bedrijfsspecifieke risico's:

Innoveren in de onderwijssector kent risico’s. Docenten moeten het product vertrouwen voordat het draagvlak krijgt. Een geheel nieuwe manier van leren introduceren is daarom een intensief traject. De financiën in de educatieve sector staan onder druk, de toegevoegde waarde van Edumara moet daarom aangetoond zijn middels pilotklassen. Met behulp van de opgedane kennis, verstand van de markt en het marktonderzoek, denken we dat de succesformule dichtbij ligt. De feedback van leerlingen, docenten en uitgeverijen bevestigen dit. 

Er zijn echter een aantal scenario's te bedenken waarbij Edumara een risico loopt:

Risicoscenario: Overtuiging
Er bestaat een risico dat scholen en onderwijsinstellingen niet overtuigd zijn van de applicatie waardoor ze geen licenties afnemen. Elke nieuwe techniek moet zijn toegevoegde waarde bewijzen voordat er draagvlak ontstaat bij docenten. Die toegevoegde waarde proberen we zoveel mogelijk te bewijzen door veel te testen. Dit doen we in samenwerking met docenten en leerlingen. Daarnaast worden we bij elk onderwerp geassisteerd door docenten uit het werkveld.

Risicoscenario: Concurrenten
Er bestaat een risico dat grote bedrijven zoals Google of Apple zich ook volledig gaan storten op augmented reality en educatie. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de positie van Edumara. Door hun grote werknemersaantallen en vermogen zijn ze in staat om sneller content op de markt te brengen. Het is echter de vraag of het vervolgens aansluit bij de wensen van de docent.

Risicoscenario: Boeken
Er bestaat een risico dat de boeken toch voldoende blijken te zijn voor genoeg instellingen. Dit heeft een verband met het risicoscenario ‘Overtuiging’. De toegevoegde waarde van Edumara moet daarom duidelijk zijn. Daarnaast zien we ook dat sommige onderwijsinstellingen volledig digitaal gaan werken op een laptop of tablet. Om dit risico te tackelen, ontwikkelen we Edumara cross-platform. Dat houdt in dat we de applicatie geschikt maken voor Android, iOS, Chromebooks, webapplicaties, etc. .

Risicoscenario: Kosten
Het uitgavepatroon in het onderwijs staat onder druk. Educatieve uitgeverijen proberen hun methodes allemaal zo goedkoop mogelijk te maken zodat ze op de boekenlijst komen te staan. Elke school heeft een beperkt budget waarmee ze de boekenpakketten per leerling kunnen samenstellen. Wat betreft de pricing hebben we daarom ook veel getest. Een licentieprijs van 9,75 euro per jaar per leerling is goed bevonden door zowel docenten als ouders. 


Verklaringen uitgevende instellingen

Geen wijziging van betekenis

Sinds de laatst gepubliceerde en gecontroleerde jaarrekening van de uitgevende instelling heeft zich geen negatieve wijziging van betekenis voorgedaan in de vooruitzichten van de uitgevende instelling.

Tendensen 

Er zijn geen gegevens over bekende tendensen, onzekerheden, eisen, verplichtingen of gebeurtenissen waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij ten minste in het lopende Boekjaar wezenlijke gevolgen zullen hebben voor de vooruitzichten van de uitgevende instelling.

Geen wijziging van betekenis in de financiële- of handelspositie

Sinds de laatst gepubliceerde en gecontroleerde jaarrekening van de uitgevende instelling heeft zich geen wijziging van betekenis voorgedaan in de financiële of handelspositie van de uitgevende instelling en de groep waartoe de uitgevende instelling behoort.

Corporate Governance Code

Aangezien de Nederlandse corporate governance code slechts van toepassing is op vennootschappen met statutaire zetel in Nederland waarvan aandelen of certificaten van aandelen zijn toegelaten tot de officiële notering van een van overheidswege erkende gereglementeerde markt (effectenbeurs), past de uitgevende instelling (niet beursgenoteerd) deze code niet toe.

Potentiële tegenstrijdige belangen

Er is geen sprake van (potentiële) belangenconflicten tussen de plichten jegens de uitgevende instelling van de leden van het bestuur van de uitgevende instelling enerzijds en hun eigen belangen en/of andere verplichtingen anderzijds.

Procedures

Er zijn geen overheidsingrepen, rechtszaken of arbitrages, met inbegrip van dergelijke procedures die, naar beste weten van de uitgevende instelling hangende zijn of kunnen worden ingeleid, over een periode van ten minste de voorafgaande 12 maanden die een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad op de financiële positie of rentabiliteit van de uitgevende instelling of de groep waartoe de uitgevende instelling behoort.

Cijfers

Alle cijfers in dit Informatiememorandum zijn niet gecontroleerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.


Symbid en het platform


Enige achtergrond Symbid

De activiteiten van Symbid bestaan grotendeels uit het aannemen en doorgeven van orders voor retail, vermogende en professionele beleggers. Door middel van haar activiteiten ondersteunt Symbid de interactie tussen betrokken beleggers en vooruitstrevende startende en groeiende bedrijven in het MKB in Nederland. Het gaat daarbij om de financiering van verschillende soorten projecten die met een betrokken groep investeerders of ambassadeurs positieve impact op de maatschappij realiseren. Ons platform verzorgt online een niet gepersonaliseerde aanbeveling bij een breed publiek door organisaties in staat te stellen om haar project op een transparante en financieel gedegen wijze te profileren en de relatie met haar financiers/beleggers professioneel op te bouwen en te onderhouden.


Overige bij de uitgifte betrokken partijen


Structuur

Bij de uitgifte vervullen de volgende rechtspersonen een belangrijke rol:

 • AVRGE International B.V. ;
 • Symbid Crowdfunding, een handelsnaam van Symbid Coöperatie UA., een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan Marconistraat 16, Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52466825;
 • Stichting Symbid Loan Administration, een stichting, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan Marconistraat 16, Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64667448;

De stichting vervult een rol door het behartigen van de belangen van Uitleners in geval van calamiteiten, zoals indien van toepassing bij betalingsproblemen, het uitwinnen van zekerheden en toezicht houden op de afhandeling van geldstromen tussen Leners en Uitleners.